Gebruik 'Hé, wie ben jij?' op school om te leren over diversiteit.

Leer jouw klas over diversiteit van mensen 

Laat jouw leerlingen kennismaken met de diversiteit van mensen en culturen.

Vergroot hun kennis over diversiteit, inclusie, culturen, religie én zichzelf.

En creëer meer begrip van en voor elkaar. 

Je wordt als leerkracht geacht jouw leerlingen inzicht te geven in de

diversiteit van mensen, culturen en religies in onze samenleving

met als doel een respectvolle omgang met elkaar (kerndoel 38).

Maar hóe doe je dat met leerlingen in de onderbouw?

Je weet zelf niet zoveel over andere religies en culturen

Er zijn zo veel verschillende culturen, religies en feestdagen in de wereld en in Nederland!

Maar hoe zit het ook weer precies?

Je bent bang dat je iets        verkeerds zegt

Onderwerpen als diversiteit en inclusie zijn soms zwaar beladen en je wilt niemand voor het hoofd stoten.

Je hebt geen tijd om zelf lesmateriaal te ontwikkelen

Je moet al zoveel op school en bij Kerndoel 38 (oriëntatie op jezelf en de wereld) is  niets te vinden voor jouw leerlingen.

Je wilt op een leuke en makkelijke manier ook jouw jonge leerlingen al laten kennismaken met de prachtige, kleurrijke diversiteit van mensen en culturen en ze op een open manier, vanuit hun eigen nieuwsgierigheid laten nadenken over zichzelf en de ander.

Over verschillen en overeenkomsten. En zo het empathisch vermogen stimuleren en  meer begrip creëren van elkaar en voor elkaar.

Hé, wie ben jij?  helpt je om jonge kinderen te leren over 

grote en belangrijke thema's  als cultuur, geloof, inclusie en diversiteit.

Profielfoto Monique Tekstra-van Lochem
Monique Tekstra-van Lochem bedenker van 'Hé, wie ben jij?'

Hé, ik ben Monique!

Jaren geleden ervaarde ik hetzelfde als jij. Ook ik wilde dolgraag jonge kinderen laten kennismaken met de prachtige diversiteit van mensen en culturen die ze van huis uit niet kennen. Jammergenoeg denken veel volwassenen dat kinderen onderwerpen als geloof en cultuur nog niet aankunnen. Ik denk van wel. Als je het maar op hun niveau benadert en dichtbij hun eigen belevingswereld houdt.

Ik geloof dat juist jonge kinderen open, nieuwsgierig en onbevooroordeeld naar de wereld om hen heen kijken. En ik wil voorkomen dat onbekend onbemind maakt. Laten we die culturen en religies en andere diversiteit dus bekend maken!

School is de perfecte plek om kinderen te leren dat er leeftijdgenootjes zijn die anders opgroeien dan zij. Voor veel kinderen is groep 1 immers de eerste keer dat ze in contact komen met zoveel andere kinderen. Ideaal dus om van en over elkaar te leren en het empathisch vermogen te stimuleren.

Ik ben dol op kinderboeken, maar ik merkte dat er geen kinderboeken waren die in één keer meerdere culturen en religies aan bod lieten komen, laat staan met kinderen in de hoofdrol. En die daarbij ook nog tips en activiteiten aanboden. Kinderen leren door te ervaren.

Als cultureel antropoloog zijn culturen en religies mijn vak. En ik werk al zo lang ik me kan herinneren met jonge kinderen. Dus besloot ik die twee te combineren. 

Ik wilde een multicultureel kinderboek maken, maar wel een die aantrekkelijk, makkelijk leesbaar en bruikbaar is voor de kinderen én voor leerkrachten.

Extra achtergrondinformatie

Kinderen stellen (veel) vragen. En jij hebt je nooit echt verdiept in andere culturen en religies. Ik wel. En die informatie deel ik met jou. Zodat jij goed voorbereid bent.

Via de QR code achterop het boek krijg je toegang tot meer dan 100 pagina's met extra verhaaltjes over de kinderen, informatie over hun culturen en religies en tips voor mooie gesprekken met jouw leerlingen.

Speciaal gecreëerd voor kinderen vanaf groep 1/2

Hé, wie ben jij? is gemaakt met kleuters als uitgangspunt.  De 180 kleurrijke illustraties en het spiegeltje op iedere pagina nodigen uit om op ontdekking te gaan. Ook is het boek groot en stevig, waardoor kinderen het op de grond kunnen leggen en er letterlijk in kunnen duiken. Het taalgebruik is kort en eenvoudig en sluit aan bij het niveau van kinderen vanaf groep 1/2. 

Bijpassend spelmateriaal en activiteitengids

Kinderen leren door ervaren en dus ontwikkelde ik bij het boek ook een spel, waarmee wel 8 spelvarianten kan worden gespeeld. Een minipoppenkast voor het creëren van eigen avonturen. Een verteltas. En een activiteitengids met meer dan 35 lesideeën, inclusief een kalender met alle feestdagen.

Ook zijn er werkbladen die je gratis kunt downloaden.

Met trots kan ik zeggen dat Hé, wie ben jij? het kinderboek is dat ik zelf altijd heb gemist. Het is een groot, stevig en kleurrijk ontdekboek geworden dat kinderen uitnodigt om te ontdekken hoe leeftijdgenootjes uit 20 verschillende culturen leven. Ze herkennen zich in één of meerdere van de hoofdpersoontjes in het boek en zien zichzelf, via het spiegeltje, temidden van alle diversiteit. 

Die hoofdpersoontjes zijn 20 kinderen die jou en jouw leerlingen meenemen door hun leven.

Ze geven antwoord op 9 vragen over wie zij zijn, waar ze wonen, met wie ze leven, wat ze eten, wat ze doen,                                            welke feesten ze vieren, wat ze geloven, welk vervoer ze gebruiken en welke taal ze spreken. 

Dus... wil jij op een makkelijke, herkenbare en toegankelijke manier aan de slag met diversiteit in jouw klas?  

Hé, wie ben jij? helpt je hiermee!

Inmiddels hebben al 100+ leerkrachten Hé, wie ben jij? gebruikt in hun klas:

Ik vind spiegels en ramen heel belangrijk in kinderboeken. Spiegels door verhalen waarin ze zichzelf kunnen herkennen en ramen door verhalen over onderwerpen die minder vaak in hun eigen omgeving voorkomen. Het boek Hé, wie ben jij? heeft beide elementen heel mooi verwerkt. De diversiteit in het boek komt op een hele laagdrempelige manier aan bod. Het boek nodigt uit tot interactie, tot mooie gesprekken en tot nieuwsgierigheid naar de ander.
Review Juf Rigoberta

Juf Rigoberta (@juf_rigoberta)

Groep 1 t/m 4

OBS De Kaleidoskoop, Utrecht (NL)

Hé, wie ben jij?  is een perfect boek is om rond diversiteit en verschillende culturen te werken.  Elk kind herkende zich in een van de 20 verschillende kinderen in het boek. Ik vind het belangrijk dat we aandacht hebben voor onszelf en hier ook bij stilstaan, maar dat er ook bewustwording is voor andere culturen, diversiteit, inclusiviteit. Dit wordt niet altijd van thuis uit meegegeven. Een klas vol kinderen is een dan een zeer dankbare rijkdom aan diversiteit en andere culturen. Ook het aanvullende materiaal is zeer kleurrijk en prachtig. Dit spreekt kinderen aan en stimuleert om fijne gesprekken te hebben met elkaar.

Juf Karina Bookspot
Juf Karina (@karina_bookspot)

Groep 3, 4 en 5

VBS Mariaschool, Tervuren (BE)

Wij gebruikten Hé, wie ben jij? om de leerlingen te laten kennismaken met wereldkinderen. We wilden ze laten zien dat er op de wereld veel verschillende kinderen wonen die andere gewoontes en leefomstandigheden hebben dan wij. Iedereen hoort erbij. Hé, wie ben jij? is een prachtig boek dat je enthousiast maakt om te praten/lezen/filmpjes te kijken en kinderen bewust te laten worden dat de wereld groter is dan hun eigen leefomgeving.
Juf Annemiek Basisschool KIsveld

Juf Annemiek

Groep 1/2

Basisschool Kisveld, Neede (NL)

Hé, wie ben jij?...

1. Sluit perfect aan bij Kerndoel 38

Onderwerpen als gebruiken, gewoonten, gezinssamenstelling, wonen, vervoer, eten, religies en feestdagen komen op een eenvoudige en herkenbare manier aan bod.

2. Biedt ramen en spiegels

Kinderen leren niet alleen over de ander, maar ook over zichzelf, door de uitnodigende vragen, waarop de kinderen in het boek antwoord geven en waar zij zelf antwoord ook kunnen geven. En door het spiegeltje op iedere pagina van het boek. 

3.Is inclusief

Naast de verschillende kinderen in het boek, onder wie een kind in een rolstoel, een kind met een bril, kinderen van verschillende huidskleuren, kinderen met verschillende karakters, een gezien met twee papa's, eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen etc. speelt ieder kind speelt een hoofdrol, door de spiegel op iedere pagina, die uitnodigt om het eigen verhaal te vertellen.

4.Staat vol diversiteit

Kinderen herkennen zich in de 20 karakters met verschillende culturen en religieuze achtergronden, gezinssamenstellingen en leefgewoonten. De kinderen hebben verschillende huidskleuren en karakters. Er zijn kinderen met twee papa's, één ouder, samengestelde gezinnen, een kind in een rolstoel, verschillende woonsituaties etc. 

5.Leidt tot meer begrip van en voor elkaar

Door de vragen en verhalen van de kinderen in het boek te bespreken met jouw leerlingen komen verhalen los en voelen kinderen zich vrij te vertellen over hun ervaringen en leven. Zo leren kinderen van elkaar en ontstaat er meer begrip en respect.
Logo NBD Biblion
NBD Biblion over Hé, wie ben jij?

Hé, wie ben jij? Waar woon jij? Met wie leef jij? Wat eet jij? Wat doe jij? Wat vier jij? Wat geloof jij? Hoe ga jij? En hoe praat jij? Vragen waarop twintig kinderen 'van de hele wereld' antwoord geven in dit groot formaat (36cm) kartonboek met twee afgeronde hoeken. Kijk, speur, ontdek en beleef de wereld zelf of met behulp van een reis uitnodigende én uitdagende vragen. Steeds vanuit de focus om iets over de ander én over jezelf te ontdekken, om daardoor meer te weten te komen over wat verschillen en overeenkomsten zijn. Het grootste deel van elke dubbele pagina wordt in beslag genomen door een globale wereldkaart met daarop de kinderen op hun leefplek. In een brede balk daaronder is ruimte voor de tekst: informatief en gericht op kernmerken als o.a. uiterlijk, gevoel, tradities en hobby's. De illustraties zijn eenvoudig en doeltreffend en lijkt wat de kinderen betreft een vast format te hebben (overeenkomst?). Elk thema is herkenbaar aan een andere heldere steunkleur. Met extra materiaal via QR en website. 

Rijke uitgave die op speelse wijze vormgeeft aan thema's als diversiteit en inclusie.

Gezien de actualiteit: mag in geen enkele collectie ontbreken!

Kinderboek Hé, wie ben jij?  (€ 34,95) 

Laat je leerlingen kennismaken met de diversiteit van mensen en culturen in de wereld aan de hand van 20 leeftijdgenootjes die ze meenemen door hun leven aan de hand van 9 vragen. En stimuleer en vergroot het empathisch vermogen!


Dit krijg je:

 • Een groot (25x35cm) en stevig, kleuterproof, kartonboek
 • 20 kinderen uit verschillende culturen en religies
 • 180 kleurrijke illustraties en korte verhaaltjes
 • Een spiegeltje op iedere pagina


En je krijgt EXTRA:

 • BONUS #1: Toegang tot meer dan 100 pagina's extra verhaaltjes, informatie en tips
 • BONUS #2: Gratis downloadbare werkbladen

Met Hé, wie ben jij? creëer je direct:

Meer kennis

Door te leren over de voor hen onbekende culturen, gewoonten, gebruiken en religies van de kinderen in Hé, wie ben jij? krijgen ze meer kennis over andere leefwijzen en dus meer begrip voor elkaar. 

Meer openheid

Het met de klas bespreken van de de diversiteit van de kinderen en hun ervaringen in het boek leidt tot herkenning en erkenning van jouw leerlingen en van daaruit voelen zij zich vrij ook hun verhaal of situatie te vertellen. 

Meer verbinding

Doordat de kinderen uitgenodigd worden zich open te stellen, kunnen ze van elkaar leren en zich in elkaar herkennen. Dat stimuleert de verbinding tussen de kinderen en een sterk 'wij' gevoel waar iedereen bij hoort.

Je laat je leerlingen, vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en open blik op de wereld, zien dat er meer manieren van leven zijn dan dat waarmee zij opgroeien. 

Pakket voor school He, wie ben jij?
Totale waarde: € 164,70
Voor jou slechts: € 110,-

Compleet pakket voor het basisonderwijs

Wil jij nog meer aan de slag met Hé, wie ben jij?? Kies dan voor het complete pakket voor de onderbouw van het basisonderwijs!

Hiermee kun je met de kinderen niet alleen in gesprek over alles wat zij ontdekken in het boek, maar kun je ook actief aan de slag met activiteiten en lesideëen.


Het Hé, wie ben jij? pakket voor school bestaat uit:

 • Kinderboek Hé, wie ben jij? (€ 34,95)
 • Activiteitengids voor school bestaande uit 76 pagina's lesideeën en werkbladen (€ 19,95)
 • Verteltas om thuis te vullen met persoonlijke spullen (€ 12,95)
 • Spel bestaande uit 20 setjes kaarten van alle kinderen uit het boek (€ 19,95)
 • Minipoppenkast om zelf avonturen te verzinnen (€ 14,95)
 • Kleurplaten van alle 20 kinderen uit het boek (€ 9,95)


En gratis BONUS items:

 • BONUS #1: Toegang tot meer dan 100 pagina's extra verhaaltjes, informatie en tips (t.w.v. € 25,-)
 • BONUS #2: Gratis downloadbare werkbladen (t.w.v. tenminste € 25,-)
Hé, wie ben jij? Ah, dit ben ik! Wat viel dit nieuwe boek goed in de smaak vandaag. Mooie gesprekken over verschillende culturen en gewoontes.
Logo Juf Ivette
Juf Ivette (@juf_ivette)

Groep 2/3

Dit prachtige nieuwe boek is echt een aanrader om op school te hebben. 20 diverse kinderen van over de hele wereld uit allerlei culturen geven antwoord op een aantal vragen over hun leven. Waar woon je, wat eet je en ga zo maar door. Maar, zelf ben je ook onderdeel van de wereld en dat kun je zien doormiddel van het spiegeltje. Ik ben fan!

Het boek staat klaar om ontdekt te worden door de kinderen in de 1e schoolweek.

Logo Juf Renske
Juf Renske (@_jufrenske)

Groep 1/2

Dit boek is een aanrader voor iedereen die in de kinderopvang en/of het onderwijs werkt. Het is een prachtig geïllustreerd ontdekboek, waar je oneindig in kunt duiken met de kinderen van jouw groep of klas. Daarnaast vind je op de site van Hé, wie ben jij? nog tal van achtergrondinformatie en tips!
Logo DD in motion

Diana (@dd.inmotion)

Intercultureel coach

Zo wordt Hé, wie ben jij? ook gebruikt in de klas:

Of lees hoe andere leerkrachten Hé, wie ben jij?
hebben ingezet in hun klas

Kies zelf jouw les- en spelmateriaal

Kinderboek He, wie ben jij?

Kinderboek 'Hé, wie ben jij?'

Hé, wie ben jij? is hèt grote, kleurrijke ontdekboek dat kinderen laat kennismaken met de diversiteit van mensen en culturen aan de hand van 20 leeftijdgenootjes die hen meenemen door hun leven. 


Dit boek sluit aan bij tal van thema's als: uiterlijk, Wie ben ik?, familie, wonen, vervoer, eten, feesten, religie, verschillen en overeenkomsten, activiteiten, culturen, talen etc. 

€ 34,95

Activiteitengids He, wie ben jij?

Activiteitengids

Bij ieder hoofdstuk uit het kinderboek Hé, wie ben jij?  vind je meer dan 35 lesideeën en activiteiten geschikt vanaf groep 1. Ook bevat deze activiteitengids werkbladen en een feestdagenkalender.


Met de activiteitengids kun je direct aan de slag met leuke activiteiten en lessen bij het kinderboek 'Hé, wie ben jij?'.

€ 19,95
Verteltas rugzak He, wie ben jij?

Verteltas

Op deze tas staat een afbeelding van alle kinderen uit het boek Hé, wie ben jij?.De leerlingen nemen de verteltas mee naar huis, stoppen er persoonlijke spulletjes in en vertellen daarover in de klas.

€ 14,95

Spel

20 setjes kaarten met afbeeldingen van alle 20 hoofdpersonen uit het kinderboek Hé, wie ben jij?. Met dit spel kunnen, naast het bekende geheugenspel 7 spelvarianten worden gespeeld. Waaronder het spel waarmee de ene speler moet raden wie er op het kaartje van de andere speler staat. Kijk op www.hewiebenjij.nl/spel voor alle info.


Het spel is heel geschikt om te praten over verschil en overeenkomst in uiterlijk, huidskleur etc.


Het vernieuwde Hé, wie ben jij? spel heeft stevige kartonnen kaartjes (6x6cm) en is verpakt in een mooie doos. 

€ 19,95
Minipoppenkast He, wie ben jij?

Minipoppenkast

Deze minipoppenkast is gemaakt van karton en zet je zelf in elkaar. Alle karakters uit het boek Hé, wie ben jij? bevestig je op de meegeleverde stokjes, zodat leerlingen hun eigen avonturen kunnen verzinnen.


De minipoppenkast is bijvoorbeeld goed te gebruiken om de kinderen te laten bedenken wat ieder kind leuk vindt om te doen of doet vanuit diens cultuur of religie. 

€ 14,95

Kleurplaten He, wie ben jij?

Kleurplaten

Set van 20 kleurplaten. Je ontvangt deze als PDF bestand en zijn daarom eindeloos te printen en te kopiëren. Ook kun je ze gemakkelijk delen met collega's. 


Deze kleurplaten zijn heel geschikt om het thema uiterlijk en huidskleur aan te snijden. Zorg daarbij in de klas voor potloden of stiften in verschillende huidskleuren.

€ 9,95

Lespakket 'Bij mij thuis'

Er is bijna geen beter thema te bedenken bij Hé, wie ben jij? dan Bij mij thuis.


Alle vragen, pagina's en hoofdstukken in Hé, wie ben jij? hebben als doel het leven van de 20 kinderen en dus de eetgewoonten, gezinssamenstellingen, geloven, culturen, activiteiten, talen en gebruiken Bij hun thuis te leren kennen. 


Tegelijkertijd worden leerlingen en kinderen uitgenodigd om (via het spiegeltje) ook te vertellen hoe dingen bij hun thuis gaan. 


In dit lespakket komt alles samen. 

Het is primair ontwikkeld voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs om met het thema Bij mij thuis aan de slag te gaan in de kinderopvang en BSO en de groepen 3 en 4. 


Wil jij met jouw klas, kind(eren) of groep leren hoe het eraan toe gaat bij de 20 kinderen uit verschillende culturen? En leren over een aantal van die culturen?

En wil jij samen met je leerlingen, kind(eren) of groep nieuwe culturen ontdekken door middel van leuke en leerzame lessen en activiteiten?


Dan is dit Hé, wie ben jij?  lespakket zeker iets voor jou!


Deze onderwerpen, passend bij het thema, komen aan bod:

huizen, gezinssamenstellingen, eten, activiteiten, feesten, religies, vervoer en taal. 


Met dit lespakket krijg je:

 • 8 leerzame lessen, met ieder hun eigen leerdoelen die aansluiten bij de vakken van het primair onderwijs
 • uitnodigende vragen en activiteiten om met de hele groep in gesprek te gaan over hoe dingen thuis gaan
 • les-activiteiten op basis van materiaal dat al aanwezig is in jouw groep of school
 • tips voor inrichting van de huishoek, bouwhoek en andere ruimtes
 • per les grote afbeeldingen om te tonen op het digibord
 • heldere instructies ter voorbereiding op de lessen
 • extra verdiepende opdrachten voor het vergroten en stimuleren van het empathisch vermogen van kinderen


Alle lessen zijn gebaseerd op het grote kinderboek Hé, wie ben jij? Het is dan ook zinvol om dit boek tijdens de lessen erbij te hebben. 

€ 9,95

Lespakket 

'Mana en haar eiland'

Speciaal voor de Voorleesdagen 2024 ontwikkelden wij een lespakket bestaande uit een leuk voorleesverhaal over Mana en haar leven op haar eiland. Met dit verhaal leren kinderen op eenvoudige wijze over het leven van Mana en haar cultuur. Bij dit verhaal maken de kinderen hun eigen tekeningen. 


Zo hebben ze aan het einde van dit lespakket hun eigen prentenboek!


Bij het pakket krijg je:

 • Een handleiding met het voorleesverhaal, instructies en achtergrondinformatie
 • Werkboek voor de kinderen, dat hun eigen prentenboek wordt
 • Digibord afbeeldingen
 • Extra verdiepende opdrachten


BONUS:

Je ontvangt GRATIS een muzikale activiteit die de motoriek en hand-oog-oor coördinatie van de kinderen stimuleert. Helemaal in lijn met de cultuur van Mana, waarover vertelt wordt in het verhaal.


Het lespakket is een mooie verdieping en aanvulling op het grote, multiculturele ontdekboek Hé, wie ben jij?


Je ontvangt het lespakket nu (t/m 23 januari) GRATIS bij bestelling van Hé, wie ben jij?

Van € 9,95 nu GRATIS

Hé, wie ben jij? is o.a. bekend van:

 • Hé, wie ben jij? is er voor jou als jij:

 • jouw leerlingen wilt laten kennismaken met de diversiteit van mensen en culturen
 • jouw leerlingen wilt laten opgroeien in een wereld vol diversiteit
 • het belangrijk vindt dat jouw leerlingen van en over elkaar leren
 • de openheid tussen de leerlingen in jouw klas wilt stimuleren
 • wilt bijdragen aan een vreedzame wereld door jouw leerlingen te leren over verschillen en overeenkomsten tussen mensen
 • meer verbinding wilt creëren tussen de kinderen in jouw klas
 • diversiteit en inclusie belangrijke onderwerpen vindt, maar het lastig vindt om dit op te nemen in lessen
 • het belangrijk vindt om jouw leerlingen te laten opgroeien in een inclusieve maatschappij vol diversiteit
 • geen tijd hebt om zelf lessen te bedenken en ontwikkelen rond deze lastige thema's
 • wel aandacht wilt besteden aan culturen en religies, maar niet goed weet hoe